قوانین

1-در وارد کردن اطلاعات از جمله شماره تلفن دقت لازم را داشته باشید، مسئولیت وارد کردن اطلاعات صحیح به عهده خریدار می باشد

2-خریدار میبایست در هنگام خرید، بسته مورد نظر خود را بدقت انتخاب کند زیرا کلیه مسئولیت این انتخاب بر عهده خریدار می باشد

3-امکان تعویض بسته خریداری شده و یا عودت وجه پرداختی امکان پذیر نیست

4-با توجه به اینکه حق اعمال تغییرات در قوانین در هر زمان و بدون اطلاع قبلی برای فروشگاه محفوظ می باشد ،خریداران محترم ملزم به مطالعه این بخش قبل از خرید می باشند

5-توجه داشته باشید که ثبت سفارش نیز در هر زمان به معنی پذیرفتن کامل کلیه شرایط و قوانین از سوی کاربر است